Vzduchová hadička

10,00 Kč
Vzduchovací hadička k propojení vzduchovacího motoru s vzduchovací kamenem.

Vzduchovací hadička k propojení vzduchovacího motoru s vzduchovací kamenem. Cena za 1 metr.